Jagad Semesta

Sekilas pandang interior kita bakal asring ngerti sapa sejatine kita lan apa sing ditindakake sajrone urip.