Eksopolitik

Kita kudu kepengin ora mung apa sing kedadeyan karo tangga teparo, nanging uga apa sing kedadeyan ing ndhuwur pikirane.